Chính sách bảo hành

Bảo hành:

Mọi sản phẩm của MYTEK đều có một chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn và phù hợp với từng loại sản phẩm.

Chúng tôi cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong vòng tối đa 48h sau khi nhận được thông báo của khách hàng.

Bảo trì:

Để đảm bảo sự vận hành ổn định và an toàn của Hệ thống kệ chứa hàng, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ và bất cứ khi nào có yêu cầu của Khách hàng.

Hệ thống sẽ được kiểm tra và đánh giá, đảm bảo sự vận hành ổn định an toàn, đồng thời phát hiện các hỏng hóc cần được sửa chữa, điều chỉnh.

Sửa chữa, thay thế, nâng cấp:

Các hỏng hóc cần sửa chữa thay thế cũng như mọi nhu cầu nâng cấp, điều chỉnh của khách hàng sẽ được đáp ứng trong thời gian sớm nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến vận   hành của hệ thống.

Tháo dỡ, di dời:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tháo dỡ, di dời Hệ thống kệ chứa hàng theo yêu cầu với tính chuyên nghiệp cao.

Hệ thống kệ sẽ được lắp đặt lại tại địa điểm mới đảm bảo tiêu chuẩn và mọi yêu cầu của khách hàng. Các chi tiết cần bổ sung, sửa chữa, thay thế sẽ được cung cấp với thời gian nhanh nhất, đảm bảo tiến độ công việc.